Privacy Policy

  1. Inleiding

Dit is het privacy- en cookiebeleid van TUI Nederland N.V. (hierna TUI). Dit beleid geeft u informatie over de wijze waarop we gegevens verwerken van onze klanten en gebruikers van onze websites en apps voor mobiele apparaten (hierna TUI Websites). Daarnaast geven wij u hier informatie over hoe TUI omgaat met cookies.

Dit privacy- en cookiebeleid is mede van toepassing op TUI Nederland Holding N.V., TUI Airlines Nederland B.V. en Tec4Jets B.V. met dien verstande dat deze drie vennootschappen bewerker zijn in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en dat TUI Nederland N.V. de verantwoordelijke is in de zin van die wet.

We gaan zorgvuldig met uw gegevens om en zorgen ervoor dat elke verwerking ervan voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, wijzigen wij ons privacy- en cookiebeleid. Het meest actuele privacy- en cookiebeleid vindt u altijd op de TUI Websites; de huidige versie is voor het laatst gewijzigd op 5 juli 2012.

  1. Privacybeleid

Inleiding

TUI – gevestigd aan de Volmerlaan 3, 2288 GC te Rijswijk – is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt of die wij via andere kanalen ter beschikking hebben gekregen. We beseffen dat privacy erg belangrijk is en we informeren u daarom via dit privacy statement over hoe wij met uw gegevens omgaan. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de in Nederland geldende wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) hebben wij onze verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld en geregistreerd onder de nummers 1473206; 1473231; 1473218; 1476780; 1473221.

Persoonsgegevens?

In het kader van onze dienstverlening, de verkoop van onze producten of wanneer u anderszins contact heeft met TUI, leggen wij persoonsgegevens vast zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, persoonlijke (reis)voorkeuren en interesses. Voor een boeking vragen wij u ook specifieke gegevens in het belang van de reis zoals namen en contactgegevens van achterblijvers.

Wat doet TUI met uw persoonsgegevens?

TUI kan uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de doeleinden die staan vermeld in onze inschrijving bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Als u wilt weten welke persoonsgegevens dit zijn, verwijzen wij u naar de website van het CBP. De website is te raadplegen op: www.cbpweb.nl/. Wij staan vermeld als TUI Nederland N.V. te Rijswijk.

In aanvulling op wat wij hebben aangemeld bij het CBP, wijzen wij u op het volgende:

Als u een reisproduct of -dienst bij ons hebt gekocht, waaronder een vlucht of andere vorm van vervoer, vakantie of verzekering, kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens buiten Nederland of de Europese Economische Ruimte (EER) bekendmaken en verwerken om aan onze overeenkomst met u te kunnen voldoen. Wij moeten onder andere uw persoonsgegevens verstrekken aan onze leveranciers die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij TUI heeft geboekt. Wanneer u naar het buitenland reist, kan het verplicht worden gesteld (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Welke gegevens verstrekt moeten worden, kan per bestemming verschillen. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn. Tot slot wijzen wij u erop dat de controle op de gegevensbescherming buiten de EER soms niet aan zulke strenge regels gebonden is als in ons land.

Verder kunnen wij:

uw persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden verstrekken aan:

bedrijven waarin TUI (direct of indirect) een aandeelhoudersbelang heeft of die een (direct of indirect) aandeelhoudersbelang hebben in TUI

bedrijven die namens ons optreden als verwerker van persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens

overheidsinstanties in binnen- en buitenland om aan wettelijke verplichtingen te voldoen

uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

de administratie, klantenservice, relatiebeheer, kwaliteitsborging, bedrijfsmanagement en -uitvoering, reorganisatie/herstructurering/verkoop van ons bedrijf (of bedrijven die zijn aangesloten bij TUI), risicobeoordeling, veiligheid, fraude- en misdaadbestrijding of -opsporing, controle, onderzoek en analyse, marketing, aankoopvoorkeuren en trends onder klanten, product- en dienstontwikkeling, geschillenbeslechting, kredietcontrole en incasso’s.

TUI zal uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven buiten de TUI Travel PLC groep voor commerciële exploitatie.

Uw rechten

De hierboven vermelde wijze van het opvragen van de door TUI verwerkte persoonsgegevens, is een makkelijke manier om de door u verzochte informatie snel in te zien. Als u een persoonlijke opgave wil ontvangen, verzoeken wij u om een bedrag van € 4,50 over te maken op rekeningnummer 65.98.78.240 t.n.v. TUI Nederland N.V. in Rijswijk (ZH) onder vermelding van ‘inzage registratie persoonsgegevens’. Dit bedrag dekt de administratiekosten die zijn gemoeid met uw verzoek (zie artikel 39 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens). Stuurt u ook nog even een mail of brief met daarin uw contactgegevens naar het onder 4 vermelde adres. Vermeld als onderwerp ‘inzage registratie persoonsgegevens’. Na ontvangst van het bedrag en uw mail of brief verstrekken wij u de opgave.

E-mail nieuwsbrief

Elektronische dienstverlening is voor TUI belangrijk. Wanneer u zich abonneert op een elektronische nieuwsbrief, dan geeft u aan TUI en haar partners toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor de toezending van een elektronische nieuwsbrief en andere informatie zoals aanbiedingen. U kunt zich op ieder moment aan- of afmelden voor de elektronische nieuwsbrief.

Beveiligingsmaatregelen

TUI doet alles wat redelijkerwijs in haar macht ligt om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de gegevens.

 

  1. Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. TUI kan cookies van haarzelf of van derden plaatsen op websites of apps waarvan de inhoud door TUI wordt verzorgd. Met behulp van cookies zorgen we er onder meer voor dat u bij een bezoek aan de TUI website niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren, of dat uw voorkeuren bij het gebruik van de TUI Websites worden onthouden.

 

Er bestaan verschillende soorten cookies. TUI plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor het leveren van de functionaliteiten van de TUI Websites. Hierdoor bent u bijvoorbeeld in staat producten en diensten in het winkelwagentje te plaatsen en de inhoud van het winkelwagentje te bekijken. Met niet noodzakelijke cookies verzamelen wij informatie over uw gebruik van de website en onthouden wij uw keuzes voor onze producten en diensten. Voorbeelden hiervan zijn welke pagina’s zijn bezocht en de duur van een gebruikerssessie. Deze cookies kunnen vervolgens ook aan onze zustermaatschappijen ter beschikking worden gesteld. Met behulp van deze cookies willen wij onze dienstverlening op onze websites verbeteren.

 

Klik hier om een overzicht te krijgen van de niet noodzakelijke cookies waar TUI gebruik van maakt. U kunt hier nagaan (i) van welke cookies TUI gebruikmaakt, (ii) het doel van de betreffende cookie, en (iii) wat de gevolgen zijn van het verwijderen van de betreffende cookies.

 

Blokkeren van cookies

Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw internet browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Als u cookies blokkeert op TUI Websites, kunt u deze websites nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat u niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de TUI Websites gebruik kunt maken.

 

U blokkeert cookies via de instellingen van de internet browser op uw computer. Het hangt van de browser af hoe dat moet en wat de mogelijkheden zijn. Informatie over het blokkeren van cookies via uw browser vindt u hier:

 

Firefox

Internet Explorer

Google Chrome

 

Apple Safari: ga naar ‘Voorkeuren > Privacy’ en geef aan dat u alle cookies wilt blokkeren. Op een iPad, iPhone of iPod touch vindt u de optie voor cookies onder ‘Instellingen > Safari’.

 

Als u alleen cookies wilt blokkeren van bedrijven die cookies plaatsen om uw surfgedrag te registreren, klik dan hier.

 

Verwijderen van geplaatste cookies

Geplaatste cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer zijn opgeslagen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser of verwijder de cookies via Your Online Choices of met behulp van de eventueel op uw computer geïnstalleerde beveiligingssoftware.

 

  1. Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door TUI of over de cookies die TUI gebruikt? Neem dan contact met ons op.